VP44 ОПИСАНИЕ:

 

ГНП Bosch VP44 представлява дизелова горивонагнетателна помпа (ГНП) с радиално разположени помпени елементи (бутала) и електронно управление. Електронният блок (PSG5) е разположен в горния край на помпата и е захванат за нея посредством 8 болта и предпазен алуминиев капак. Изпълнението на електронния блок е във вид на керамична хибридна платка, на която са нанесени безкорпусни електронни компоненти (микропроцесор, памети и дискретни елементи). В основната памет на електронния блок e програмиран специфичния софтуер за конкретния автомобил. Тъй като паметта е ОТР, това може да бъде извършено еднократно, основната памет не подлежи на препрограмиране. Електронния блок (PSG5) разполага и с допълнителна памет, в която са нанесени калибровъчните стойности за съответната помпа. При смяна на компоненти, допълнителната памет може да се префлашва (до 3 пъти) и така да бъде оптимизиран процеса на впръскване на горивото. Управлението на впръскването се осъществява посредством бързодействащ соленоиден клапан. Количеството впръсквано гориво се определя от продължителността на импулса подаден към клапана. Този управляващ импулс се изпраща от електронния управляващ блок на помпата (PSG5). Началото на впръскването (аванса), се определя от електрохидравличен автомат, който се състои от соленоиден клапан, авансаторно бутало, хидравличен ограничител, пружини, подложни шайби и т.н. Най-общо, чрез промяна формата на импулсите към соленоидния клапан за началото на впръскването се изменя момента на впръскване (аванса). Той зависи също и от вътрешното налягане на помпата, натегнатостта на пружините на хидравличния ограничител и т.н. Електронния управляващ блок (PSG5) комуникира с ЕКУ на двигателя посредством високоскоростна двупроводна кан-шина. Всяка помпа има различен протокол на комуникация, адреси и т.н. Електронния управляващ блок на помпата разполага със самодиагностика, когато възникне повреда тя се записва в паметта на управляващия блок и може да бъде прочетена със съответната диагностична апаратура. Така може да се добие най-обща представа за проблема и евентуално стъпки за отстраняването му.

ВИДОВЕ ПОВРЕДИ :

Противно на мнението, че повредите на помпите VP44 са само в електронния блок, механичните повреди също са чести. Най-разпространената – износено авансаторно бутало, почти винаги е съпътствана и от износен/запушен корпус на помпата. В корпуса на помпата има канали с дросели които се запушват от микроскопични метални частици(най-често продукти от износване на елементи по помпата) и е невъзможно да бъдат отпушени/почистени отново.Корпуса трябва да бъде сменен с нов. Други чести повреди по механиката на помпата са : износване в областта на подкачващата помпа (корпуса трябва да се смени), износени ролки и гърбичен пръстен поради лошо гориво, спукана мембрана на хидравличната глава, общо износване на хидравличната глава (често срещано при 6-цилиндровите помпи за Ауди 2.5), задържащ хидравличен ограничител, спукани/счупени пружини на хидравличния ограничител, блокирал клапан за вътрешно налягане и др. По електронния блок (PSG5), най-често срещаната повреда е изгаряне на крайното стъпало управляващо соленоидния клапан за количеството гориво. Не са изключени и други повреди – датчик за обороти, температурен датчик, захранване, липса на комуникация с процесора и т.н.

ДИАГНОСТИКА, ПРОВЕРКА И РЕМОНТ:

За диагностиката и ремонта на помпата е задължително да разполагате със съответната техника. Разпространеното мнение, че едва ли не с един поялник ще можете да ремонтирате помпата е АБСОЛЮТНО погрешно и може да Ви коства доста пари ако се решите на подобна стъпка. Наличието на специализиран стенд за ГНП е задължително, както и наличието на софтуер и хардуер за управление на помпата по кан-шина. Първоначално се прочита паметта за самодиагностика. Следват измервания за вътрешно късо съединение в електронния блок и след това помпата се монтира на стенда и се задвижва, като и се подава съответното управление по кан. На стенда се следят: аванс (с помоща на енкодер), вътрешно налягане, подаване на гориво в различните режими на работа. Следят се също температурата и оборотите (по кан-шина). Когато се налага разглобяване на помпата, задължително се ползват съответните специализирани инструменти. Ремонта на електронния блок е възможен. Дискретния елемент, с който се заменя изгорелия такъв във помпата е със специфични параметри. За разлика от разпространеното схващане, че токът и отдаваната мощност са определящи за работата на транзистора в крайното стъпало на помпата, това не е така. Определящи са други параметри, както и самият монтаж на елемента. При неправилно подбран елемент или некачествен монтаж, автомобила или въобще не може да запали, или работи с аномалии (например не може да се форсира над 2000 об.мин.), или работи за кратко и пак спира.

Имайки предвид всичко до тук, Ви съветваме да се обръщате за ремонт към специалисти, разполагащи с необходимата техника и умения. Фирмата ни осъществява ремонт на ГНП VP44, както на механичната част на помпата, така и на електрониката.След ремонта помпата се проверява основно на стенд.Така се гарантира, че помпата на автомобила ще работи безотказно. Гаранцията при ремонт на електрониката е 6 месеца, а при механични ремонти с подмяна на части – 1 година.Части по помпата се подменят само с оригинални такива на Bosch.

Диагностика (проверка) на ГНП Bosch VP44, се заплаща само в случай, че след проверката не последва ремонт!

Помпите могат да ни бъдат изпращани по куриер (работим основно с ЕКОНТ). Силно препоръчително е, помпата да бъде изпратена в комплект, без да е разглобявано или пипано нищо по нея. При изпращане само на електронен блок (PSG5) за ремонт, той ще бъде ремонтиран и тестван след ремонта върху наша помпа. Така ще се гарантира, че работи, но същото не може да се каже за останалата част от механиката, ако тя не ни е изпратена.

Най-общо, при спиране на автомобила в движение – повредата най-вероятно е в електронния блок за управление.
При това положение, най-добре е помпата да бъде свалена и да ни бъде изпратена в комплект. Неквалифицирани опити за ремонт и разглобяване на помпата силно ще затруднят (или ще направят невъзможно) последващото и правилно ремонтиране. Това не само няма да ви спести средства, а напротив, много е вероятно да ви натовари с по-скъп ремонт. Така че, ако имате проблем с помпата най-доброто решение е тя да бъде свалена в комплект и изпратена в квалифициран и апаратурно осигурен сервиз, какъвто е нашият. До няколко дни ще я поучите обратно – качествено ремонтирана и с гаранция! Желаем ви сигурно и безаварийно пътуване. Суперскан България

Можете да се свържете с нас на тел. 0888 794 435 и 0878 17 11 17

ВАЖНО :

Ако на повредената ви помпа не са правени опити за неоторизиран ремонт, чрез нашата фирма може да ползвате услугата: Бош партс ексчендж. Ние
ще изкупим обратно повредения електронен управляващ блок (ако повредата е в него), като срещу това вие ще ползвате отстъпка от новите части. Например, при прилагане на тази опция за опелова помпа с номер 0 470 504 004 цената на ремонта с нови части е 990лв. Това включва:

  • -подмяна на електронния управляващ блок с нов
  • -подмяна на соленоидите за количество и аванс с нови
  • -подмяна на всички гарнитури в помпата с нови
  • -програмиране на новата електроника на стенд
  • -една година гаранция

Условието да се ползва услугата е, по помпата да не са правени
никакви интервенции и опити за ремонт.
За различните модели помпи, отстъпките са различни. За повече
информация, моля свържете се с нас.

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump

bosch vp 44 fuel pump