ГАРАНЦИЯ

Всички дизелови компоненти ремонтирани при нас имат между 6 месеца
и една година гаранция, в зависимост от извършения ремонт.

Към всяко ремонтирано изделие се прилага протокол от изпитвателния
стенд и гаранционна карта (при необходимост и други документи)

Условията на гаранцията са описани в приложената към ремонта
гаранционна карта.