Филтърът за твърди частици или DPF е устройство, предназначено за отстраняване на твърди частици или сажди от отработени газове на дизеловият двигател. Дизеловият филтър за твърди частици обикновено премахва около 85% , а при определени условия може да достигне степен на премахване на саждите близо 100%.

Не добре работещите дюзи или турбокомпресори, водят до замърсяване на филтъра със суров дизел или двигателно масло налагайки преждевременно почистване. Методът за регенериране настъпва при по-високи скорости и обороти на двигателя, които обикновено не могат да бъдат постигнати по улиците на града. Превозните средства, шофирани само при ниски скорости в градски условия може да изискват периодични пътувания при по-високи обороти за почистване на DPF филтъра. Ако шофьорът игнорира предупредителна светлина и чака твърде дълго, DPF филтъра се запушва със сажди и отлагания и автомонила преминава в авариен режим. В много от случаите той не може да бъде регенериран на автомобила. В такъв случай трябва да бъде подменен, но цената на нов варира от 500 до над 2000 лв. Друга опция (която въобще не препоръчваме) е ДПФ филтъра да се отстрани физически и на негово място се попстави тръба или допълнително гърне. Недостатъците при тази процедура са :

-трябва да бъде преработен софтуера на автомобила за да работи той поне приемливо след отстраняването на филтъра. Това е рискована процедура и обикновено винаги след нея има проблеми – повишен разход и шум от двигателя, пушене и др.

-автомобил с отстранен ДПФ филтър вече не покрива нормите за изгорели газове . Както се вижда, този проблем ще става все по актуален и премахването на филтъра може да донесе неприятни изненади на собственика при технически преглед, проверка за димност, евро норми на газовете и тн.

Фирма Суперскан България разполага с нова машина последно поколение с цифрово управление за почистване и регенериране на DPF филтри за леки и
товарни автомобили. Машината почиства филтъра по специален алгоритъм с
ниско и високо налягане както и импулсно. Използват се два вида химикали,
за почистване и регенериране на клетките на филтъра. След почистването
филтъра се изсушава на 100% със заграят въздух под налягане.
За цялата процедура се издава протокол в който е отбелязано проходното
съпротивление на филтъра в mBar преди и след почистването.

Например : – налягане преди почистването 2112 mBar (автомобила гасне), филтъра е запушен тотално, налягане след почистването 23 mBar (автомобила
работи идеално). Спестена сума от закупуване на нов филтър около 1400 лв.,
автомобил MB ML 320 cdi. Посоченият пример е от реално почистен DPF на
29.03.2019г.